Meno Matúš | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Matúš - 21. 09

Pôvod: hebrejský, v preklade „dar boha“
Farby:  
Znamenie:  

Matúš vyhľadáva pokojné prostredie, pretože nie je rád obklopený veľkým počtom ľudí. Matúšovia sú samotári, ktorí majú vlastný svet, ktorému ich okolie nerozumie. Nositelia mena Matúš majú odlišné názory ako ich rovesníci, vďaka čomu často nezapadajú do spoločnosti. Okolie Matúšov vďaka ich vyspelosti považuje za nudných a preto nie sú obľúbení. Matúš sa vždy snaží byť milý a priateľský, no problém je v tom, že mu to jeho známi nedovolia prejaviť. V milostnom živote je Matúš veľmi opatrný.