Meno Jakub | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Jakub - 25. 07

Pôvod: hebrejský, v preklade „držiaci sa za pätu“
Farby: červená
Znamenie: Ryby, Váhy a Panna

Jakub ja aktívny človek, ktorý má talent ovplyvňovať ľudí. Jakub si všetky svoje kroky vždy dopredu premyslí. Títo muži sú zväčša obdarení dobrou pamäťou, ktorá im veľakrát poslúži v ťažkých situáciách. Na okolie Jakub pôsobí prevažne nešikovne, no v skutočnosti to tak nie je. Jakub koná radšej v tajnosti, no keď sa to prevalí, ľudia v jeho okolí sú jeho schopnosťami často prekvapení. Jakub je obdarený pevnou vôľou a sebakontrolou, čo mu pomáha hlavne v pracovnej oblasti.