Meno Vladimír | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Vladimír - 24. 07

Pôvod: slovanský, v preklade „ vládni svetu“
Farby: modrá, biela a zelená
Znamenie: modrá, biela a zelená

Vladimír sa vyznačuje oddanosťou a tým, že sa vie vcítiť do pocitov druhých. Vladimírovia majú pohotové reakcie. Nositelia mena Vladimír radi ovládajú iných a tiež obľubujú, ak môžu byť vodcami skupiny. Vladimír je tiež otvorený človek, ktorý povie všetko čo má na srdci, vďaka čomu ho mnohí z jeho okolia odsudzujú. Vladimír túži mať všetko dokonale naplánované a zorganizované. V spoločnosti, v ktorej sa Vladimírovia nachádzajú nie sú príliš obľúbení, pretože ľudia ich pokladajú za silných protivníkov.