Meno Jela | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Jela - 19. 04

Pôvod: grécky, v preklade „svetlo“
Farby: zlatá, žltá a a hnedá
Znamenie: Ryby, Váhy, Panna, Strelec a Lev

Jena nemá príliš rada spoločnosť, je to uzavretá žena a svoj voľný čas najradšej trávi osamote. Na druhej strane sú to milé a dobré osoby, aj keď sú niekedy nesmelé a hanblivé. Jela chodieva medzi ľudí len keď má na to náladu a chuť. Tieto ženy majú síce energickú povahu, no nevedia ju vďaka svojej krehkej odvahe prejaviť. Nositeľky mena Jela sú veľmi štedré a ochotné ženy, ak im niekto pomôže alebo prejaví oporu, s radosťou prejavia vďačnosť a pomoc oplatia.