Meno Miroslav | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Miroslav - 29. 03

Pôvod: slovanský, „mier slávi“, „mierumilovný“
Farby: modrá, čierna a zelená
Znamenie: Lev, Baran, Strelec a Vodnár
Miroslav je realista, žije v skutočnom svete, ktorý si vie dostatočne užívať. Keď si Miroslav postaví nejaký ciel, vždy sa mu ho podarí dosiahnuť, pretože sa nezľakne žiadnej prekážky a vždy bude tvrdo a neoblomne bojovať až kým sa nedostavia výsledky. Nositelia mena Miroslav sú teda veľmi usilovní a schopní muži. Miroslavovia sa snažia byť vždy dochvíľni a milí, aj keď sa im to niekedy nedarí. Títo muži majú málo sebadôvery, preto musia vynakladať viac energie na dosiahnutie úspechov.