Meno Boleslav | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Boleslav - 16. 03

Pôvod: slovanský, v preklade „viac slávy“, „slávny“
Farby: červená
Znamenie: Baran, Blíženci, Škorpión a Strelec
Boleslav je aktívny ale aj citlivý muž. Boleslavovia sú tiež silné osobnosti, vždy vedia čo chcú a vedia správne zareagovať na rôzne situácie. Títo muži sú veľmi tvrdohlavý, je veľmi ťažké ich presvedčiť o niečom, čomu sami neveria. Boleslavovia radi a ochotne pomáhajú iným alebo podporujú druhých ak sú vo veciach neistý. Muži s menom Boleslav nemajú radi kritiku, preto by sa mali ľudia vyhýbať konfliktom s mini. Boleslav sa od malička najradšej učia sami a hľadajú si také povolania, kde môžu viesť podriadených. Boleslav rád riskuje a nikdy sa nevzdáva.