Meno Gabriela | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Gabriela - 10. 02

Pôvod: hebrejský, v preklade „boh je silný“
Farby: biela, žltá a ružová
Znamenie: všetky znamenia
Gabriela je od detstva neposlušná a tiež je charakteristická neovládateľnosťou a neobjektívnosťou. V životných postojoch sa často mýlia, no ak prídu na chybu, vedia ju hneď napraviť. Ak vďaka svojej nerozvážnosti niekomu ublížia, dajú si záležať na tom, aby im dotknutí odpustili. Gabriely rady riskujú a nachádzajú sa vo vodcovských pozíciách. Vďaka svojej neobyčajnej pamäti Gabriela dosahuje vynikajúce výsledky, v živote sa snažia vždy vynájsť.