Meno Vanda | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Vanda - 07. 02

Pôvod: poľský, význam je nejasný, možno je odvodené zo slovanskej podoby mena Václav „ viac slávny“
Farby: oranžová a žltá
Znamenie: váhy, lev a panna
Vanda je ctižiadostivá a zložitá osoba, v živote túžia po láske a dôvere. Nositeľky mena Vanda sú inteligentné ženy, no odsudzujú a nedôverujú iným, preto môžu pôsobiť odmerane a namyslene, je ich ťažké oklamať. Majú rady byť stredobodom pozornosti a za svojimi cieľmi chcú ísť za každých okolností.

Pri neúspechu Vandy rady hodia vinu na druhých, aby sa vyhli komplikáciám. Vitalitu a zdravie im ovplyvňuje ich častá zmena nálad.