Meno Radovan | Kalendár.Slowo.sk

Slowo.sk

Radovan - 14. 01

Pôvod: slovanský, znamená „radujúci sa“
Farby: zelená
Znamenie: všetky znamenia zverokruhu
Radovan sa vyznačuje tajomnosťou, málokto ich vie odhadnúť a zároveň ovplyvniť, ale na druhej strane radi prijímajú iniciatívu od okolia. Radovan ľahko presvedčí okolie o svojej pravde.

Títo muži sú charakteristickí svojou spoločenskou povahou, radi sa zdržiavajú v spoločnosti, v ktorej môžu získať nové zážitky. V práci idú vždy sa svojim cieľom a sústredia sa nato, aby ich dosiali čo najrýchlejšie. Radovanovia sú tiež na druhej strane lakomí a o svoje dosiahnuté výsledky sa neradi delia. Nič ich nedokáže zastaviť na ceste za úspechom, vždy nájdu spôsob ako vzniknuté prekážky prekonať.